Terminy Szkoleń z Walidacji i Kwalifikacji 2013

prawo farmacetyczne

szkolenia z prawa farmaceutycznego

Dezynfekcja systemów wentylacyjnych

Pomiar cząstek w powietrzu

Badania bakteriologiczne

EIHRV Polska
ul. Nowodworska
03-133 Warszawa
Polska
Tel.: +48(0) 538 345 942
info-warszawa@eihrv.com
 
ul. Stycznego 13
44-100 Gliwice
Polska
info-gliwice@eihrv.com
 
ul. Wołkowyska
80-283 Gdańsk
Morena-Park
Polska
info-gdansk@eihrv.com
  • Hygiene service
  • Hygiene inspection after VDI 6022
  • Space disinfection
  • GMP-Prüfberichte
  • Luftkanalreinigung
  • Szkolenia GMP
  • Szkolenia VDI


Pobierz listę szkoleń jako PDF


Analiza Ryzyka / Change
TematTerminKoszt
[PLN]
Analiza Ryzyka, Change Control, Deviation w Europie i na świecie - kurs praktyczny. Przykłady z praktyki będą w czasie kursu analizowane w formie FMEAWarszawa 11/12.04.2013

1.300,00


Walidacja komputerów
TematTerminKoszt
[PLN]
Walidacja komputerowa w Europie i na świecie, EG-GMP-Aneks 11, GAMP5, Part 11 CFR 21 (V-Model, URS, Analiza ryzyka, DQ, IQ, OQ, PQ, Produkcja i ERP-Sytemy,
PLT-Systemy, Excel-Tabele, Monitoring-Systemy, Małe systemy, Kwalifikacja dostawcy, Elementy GAMP 5, Praktyczne przykłady), przygotowanie do audytów
Warszawa
05/06.09.2013

1.300,00


Kwalifikacja pomieszczeń czystych
TematTerminKoszt
[PLN]
Kwalifikacja pomieszczeń czystych
w Europie i na świecie ISO 14644, VDI 2083,
EG-GMP Aneks 15, EG-GMP Aneks 1, VMP,
GMP-Dokumentacja; Rekwalifikacja,
Higiena, Strefy czystości, Analiza ryzyka pomieszczeń czystych, Audyt dostawców,
kurs obsługi licznika cząsteczek,
kurs obsługi generatora cząsteczek,
test integralności HEPA-Filter,
praktyczny kurs użycia przyrządów pomiarowych
Warszawa
05/06.12.2013

1.300,00


GMP dla wydziałow utrzymania ruchu
TematTerminKoszt
[PLN]
GMP dla wydziałów utrzymania ruchu, przyklady z praktykiWarszawa 07/08.03.2013

1.300,00


Walidacja i kwalifikacja
TematTerminKoszt
[PLN]
Walidacja i kwalifikacja w Europie i na swiecie(URS, FS, Analiza ryzyka, DQ, IQ, OQ, PQ, Change, Deviation, Produkcja i wyłączenie systemu). Walidacja procesowa, walidacja procesów czyszczenia. Audyt dostawcy, EG-GMP Aneks 15, VMP, GMP-Dokumentacja, Rekwalifikacja. Przygotowanie do audytów. GMP-Dokumentacja, rozbudowa, zmiany (VMP, VP, Batch Records, Kalibracyjne plany, Plany funkcyjne, PQR/APR, MMP, MP, Change Control, Deviation, URS, DQ, IQ, OQ, PQ, RA), Plany sprawdzenia stabiloności produkcji.Warszawa 21/22.11.2013

1.300,00


GMP-Audytor, Auditing Expert
TematTerminKoszt
[PLN]
Wynagania prawne, prawo farmaceutyczne. Wymagania europejskie i swiatowe EU, PIC, EMEA, ICH. Kwalifikacja inspektorow. Inspekcje urzedowe. Inspekcje zewnetrzne firm. Inspekcje wewnetrzne. Wymagania dla produktow medycznych. Polaczenie ISO i GMP. Wymagania dla producentow substancji czynnej. Wymagania dla dostawcow. Systemy audytow: inspekcja, system audyt, proces audyt, produkt audyt. Planowanie audytu, prowadzenie, zakonczenie audytu. Dokumentacja audytu. Metody prowadzenia rozmow, etc.Warszawa
23/24.05.2013

03/04.11.2013

1.300,00

Pobierz listę szkoleń jako PDF

  • EIHRV - ENGLISH VERSION
  • EIHRV - WERSJA POLSKA
  • EIHRV - GERMAN VERSION