Serwis
EIHRV Polska
ul. Nowodworska
03-133 Warszawa
+48(0) 735 801 497
info-warszawa@eihrv.com
 
ul. Stycznego 13
44-100 Gliwice
info-gliwice@eihrv.com
 
ul. Wołkowyska
80-283 Gdańsk
Morena-Park
info-gdansk@eihrv.com
 
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
info-wroclaw@eihrv.com
 
ul. Szyperska
61-754 Poznan
info-poznan@eihrv.com
 • Hygiene inspection after VDI 6022
 • Space disinfection
 • Space validation and Raumklasifizierung
 • Plans for computer validation

Szukamy firm do współpracy!!!

Czyszczenie wentylacji

Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji

Czyszczenie wywiewow tluczczowych

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji EN15780

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji EN13779

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji VDI 6022

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji VDI 2052

walidacja pomieszczenia czyste

walidacja procesowa

walidacyjny masterplan

analiza ryzyka

rekwalifikacja hepa filtrow

Inspekcja higieny systemąw wentylacyjnych VDI 6022

Dezynfekcja systemąw wentylacyjnych

Pomiar cząstek w powietrzu

Badania bakteriologiczne

 • Hygieniczne inspekcje systmów wentylacyjnych
         (sytemów nawiewu) według VDI 6022
 • Przegląd systemów wentylacyjnych VDI 6022
 • Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacjynych
         według VDI 6022
 • Walidacja/Kwalifikacja pomieszczeń kontrolowanych
         DIN EN ISO 14644 / EG-GMP Annex 1
 • Kwalifikacja urzadzeń produkcjynych według V-Modelu
 • Pomoc przy walidacji procesów produkcyjnych
 • Pomoc przy walidacji procesów czyszczenia
 • Walidacja systemów komputerowych według GAMP 5,
         EG-GMP Annex 11, CFR21 Part 11
 • GMP-Konforme Przeglądy techniczne i naprawy
 • GMP-Dokumentacja
 • Analiza Ryzyka według FMEA
 • Change Control / Kontrolowana procedura Zmian
 • Deviation procedura
 • Rewalidacja / Requalifikacja wprowadzenie systemu
 • Program stabilności produktów
 • GMP-Szkolenia otwarte i zamknięte
 • GMP-Consulting / GMP-Doractwo
 • GMP dla Kosmetyki ISO 22716 / Wprowadzenie systemu
 • Pomiary w pomieszczeniach czystych
 • Pomiary ilości bakterii w powietrzu i na powierzchniach
 • GMP-Projekt-Managment
 • Przygotowanie do audytu (n.p. FDA, NIF)
 • Higiena szpitali Din 1946
 • Wymiana G-Filtrów, F-Filtrów, HEPA-Filtrów

Nasza firma posiada 19 letnie doświadczenia w zakresie GMP, systemów jakości w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym w Szwajcarii, Niemczech, Austri, USA , Japonii i w Polsce. Nasi klienci to znane światowe firmy farmaceutyczene. Mamy rownież wieloletnie doświadczenia w przemyśle elektronicznym w zakresie pomieszczeń czystych.

Nasze usługi wykonujemy zgodnie z:

 • VDI 6022
 • VDI 2052
 • normą PN-EN 15780-2011
 • normą PN-EN 12097-2011
 • normą PN-73/B-03431
 • normą PN-78/B-10440
 • ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • EIHRV - ENGLISH VERSION
 • EIHRV - WERSJA POLSKA
 • EIHRV - GERMAN VERSION