Mikrobiologiczne badanie powietrza

Technika pomieszczeń czystych DIN 14644 / VDI 2083 / Anex 1

EIHRV Polska
ul. Nowodworska
03-133 Warszawa
+48 (0)882 929 510
info-warszawa@eihrv.com
 
ul. Stycznego 13
44-100 Gliwice
info-gliwice@eihrv.com
 
ul. Wołkowyska
80-283 Gdańsk
Morena-Park
info-gdansk@eihrv.com
 
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
info-wroclaw@eihrv.com
 
ul. Szyperska
61-754 Poznan
info-poznan@eihrv.com
 • Luftkanaldesinfektion

Szukamy firm do współpracy!!!

technika pomieszczen czystych

Prowadzimy mikrobiologiczne badanie powietrza według VDI 6022.
Nasza firma posiada ponad 19 lat doświadczeń w badaniu nawiewów powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, hotelach, sklepach, lotniskach, halach targowych. Sprawdzamy ilość bakterii w powietrzu
i na powierzchniach. Określamy ilość grzybów i pleśni. Znajdujemy najtańsze, efektywne rozwiązanie dla państwa.

Nasze ekspertyzy mikrobiologiczne pozwolą określic ryzyko
i najefektywniejsze metody zwalczania zanieczyszczeń mikroibiologicznych.

pomiary prędkości i natęzenia przepływu powietrza (przy pomocy elektronicznych anemometrów)

regulacja nawiewników (regulacja kratek, przepustnic, anemostatów)

pomiary temperatury

pomiary ciśnienia

pomiary wilgotności

pomiary i badania mikrobiologiczne jakości powietrza

pomiary elektryczne urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

opnie i ekspertyzy

 • Mikrobiologiczne badanie powietrza według VDI 6022
       -Pomiar bakterii w powietrzu
       -Pomiar grzybów i pleśni w powietrzu
 • Pomiar bakterii na powierzchniach
 • Pomiar grzybów i pleśni na powierzchniach
       -Badnie centrali nawiewu według VDI 6022
 • Badanie kanałów nawiewu
 • Raporty z badania centrali i kanałów nawiewu
 • Czyszczenie przewodów wentylacyjnych
        (mechaniczne i pneumatyczne)
 • monitoring TV (z rejestracją na nośniku CD)
 • montaż atestowanych klap rewizyjnych
 • dezynfekcja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacji,
         odgrzybianie (środki dezynfekcyjne posiadające
         atest higieniczny, certyfikaty medyczne)
 • przeglądy serwisowe klimatyzatorów i wentylatorów
GMP-Prüfberichte Luftkanalreinigung
 • EIHRV - ENGLISH VERSION
 • EIHRV - WERSJA POLSKA
 • EIHRV - GERMAN VERSION