Technika pomieszczeń czystych VDI 2083 / Anex 1

Technika pomieszczeń czystych DIN 14644 / VDI 2083 / Anex 1

EIHRV Polska
ul. Nowodworska
03-133 Warszawa
+48 (0)882 929 510
info-warszawa@eihrv.com
 
ul. Stycznego 13
44-100 Gliwice
info-gliwice@eihrv.com
 
ul. Wołkowyska
80-283 Gdańsk
Morena-Park
info-gdansk@eihrv.com
 
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
info-wroclaw@eihrv.com
 
ul. Szyperska
61-754 Poznan
info-poznan@eihrv.com
 • Luftkanaldesinfektion

EIHRV prowadzi poradnictwo (Nowe projekty pomieszczeń czystych) jak i pomiary w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, kosmetycznym, klinikach i szpitalach w Niemczech, Szwajcarji i Polsce. Nasi doświadczeni inżynierowie radzą, planują i nadzorują projekty pomieszczeń czystych. Posiadamy wielolenie doświadczenia w dziedzinie kwalifikacji pomieszczeń czystych.
Prace kwalifikacyjne odbywają się według V-Modelu / Cyklu życia. Nasza dokumentacja kwalifikacyjna odpowiada najwyższym wymaganiom firm farmaceutyczynch na świecie. Została wielokrotnie sprawdzona przez urzędy państwowe w Europie, USA (FDA), Japoni.

Technika pomieszczeń czystych DIN

gamp4 wdrażanie systemu komputerowego

 • Inspekcja systemów nawiewu VDI 6022 / DIN 1946
 • Planowanie i Consulting pomieszczeń czystych
         według EG-GMP, Annex 1, DIN ISO 14644, VDI 2083
 • Tworzenie dokumentów Analiza Ryzyka, DQ, IQ, OQ, PQ
 • Prowadzenie pomiarów
 • Pomiar integralności HEPA-Filtrów DIN ISO 14644
 • Pomiar prędkości powietrza
 • Pomiar rożnicy ciśnień HEPA-Filtrów
 • Wizualizacja prądów powietrza
 • Pomiar cząsteczek / Określenie klasy pomieszczenia
         według DIN ISO 14644
 • Recovery Test
 • Pomiar temperatury i wilgotności
 • Określenie liczby wymiany powietrza
 • GMP-Dokumentacja / Plany i raporty
Luftkanalreinigung
 • EIHRV - ENGLISH VERSION
 • EIHRV - WERSJA POLSKA
 • EIHRV - GERMAN VERSION