Walidacja systemów komputerowych

gamp4 wdrażanie systemu komputerowego

EIHRV Polska
ul. Nowodworska
03-133 Warszawa
+48 (0)882 929 510
info-warszawa@eihrv.com
 
ul. Stycznego 13
44-100 Gliwice
info-gliwice@eihrv.com
 
ul. Wołkowyska
80-283 Gdańsk
Morena-Park
info-gdansk@eihrv.com
 
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
info-wroclaw@eihrv.com
 
ul. Szyperska
61-754 Poznan
info-poznan@eihrv.com
 • Hygiene service
 • Space disinfection
 • Space validation and Raumklasifizierung
 • Plans for computer validation


Szukamy firm do współpracy!!!

 • Walidacja i kwalifikacja systemów w przemyśle
         farmaceutycznym (GMP)
 • Walidacja i kwalifikacja systemów komputerowych
         wedlug GAMP 5
 • Wdrażanie systemu jakosci ISO 9001:2000
 • CV ERP-Systemow
 • CV PLT-Systemów / Systemy sterowania urządzeniami
 • CV Monitoring-Systemy
 • CV Small Device
 • CV Excel Tabelle
 • Planowanie Walidacji i Jakości
 • Nasi konsultanci pomogli już wielu firmom i organizacjom w planowaniu strategii walidacji/jakości systemów IT oraz urządzen, która obejmuje takie elementy jak podzial ról i odpowiedzialnosci, zadania projektowe, dokumentacje, czy wymagane procedury. Planowanie, a dokladniej efektywne planowanie, jest kluczem do sukcesu.

 • Zarządzanie i wsparcie w procesie testowania
 • Nasi konsultanci wspierają wszystkie obszary testowania przez caly cykl życia systemu, wlacząjac tworzenie wytycznych, polityk i szczególowych procedur obejmujących specyfikacje, protokoly, planowanie i przeprowadzenie testów. Zarządzanie i wsparcie tych czynności, jak równiez spełnianie oczekiwań zarówno personelu zarządzajacego jak i użytkowników, to wyzwania, z którymi nasi konsultanci radzą sobie w codziennej pracy.

 • Zarządzanie konfiguracją
 • Dokumentacja, sprzęt i oprogramowanie to kluczowe obszary, które muszą być objęte zarządzaniem konfiguracją. Nasi konsultanci dostarczają efektywnych porad i wsparcia poprzez dostosowywanie istniejących lub tworzenie nowych procedur, które pozwolą na wykazanie zgodnościz wymaganiami prawnymi, jak również umożliwia efektywne śledzenie wersji i identyfikowalność elementów.

 • Ocena zgodności z obowiązujacymi przepisami
         (również z US FDA 21 CFR Part 11)
 • Ocena urządzen i systemów pod kątem ich zgodnosci z regulacjami cGxP w dalszym ciągu jest problemem dla wielu firm, w szczególnosci w przypadku systemów z elektronicznymi zapisami i/lub podpisami w rozumieniu regulacji US FDA 21 CFR Part 11. Z pomocą naszej zautomatyzowanej bazy regulacji prawnych cGARD (current Global Automated Regulatory Database) nasi konsultanci są w stanie zidentyfikować konkretne obszary niezgodności. Poprzez aktywne zaangażowanie w wiele wiodących inicjatyw branżowych, nasi konsultanci mają dostep do najswieższych informacji.

 • EIHRV - ENGLISH VERSION
 • EIHRV - WERSJA POLSKA
 • EIHRV - GERMAN VERSION